GoodToKnow.PureThailand.com รวมเรื่องน่ารู้จาก forward mail
RSS icon Email icon Home icon
 • ไขปริศนา 49 วัน ชีวิตหลังความตาย

  Posted on September 6th, 2009 goodtoknow No comments

  มนุษย์และสัตว์มิได้สิ้นสุดที่ความตาย เพราะการ “ตาย” หมายถึง สภาพร่างกายที่ไม่สามารถให้บริการแก่จิตวิญญาณใช้งานต่อไปได้อีก วิญญาณยังคงอยู่ ถึงแม้ร่างกายจะหมดอายุขัยไปแล้ว ทั้งนี้สภาพการตายจะบ่งบอกให้รู้ว่าจิตวิญญาณนั้นไปสุคติหรือลงสู่นรกภูมิ

  1. ตอนตายใหม่ ถ้าหากสีหน้าปกติ ร่างกายอ่อนนิ่ม สีหน้าเหมือนคนมีชีวิตอยู่ เนื่องจากได้บรรลุธรรม ดวงวิญญาณจะไปสู่สุคติ

  2. ตอนตายใหม่ๆ หน้าตาซีดผาด เหมือนคนตกใจ แสดงว่าวิญญาณได้ตกสู่นรกแล้ว

  3. ตอนตายใหม่ๆ ร่างกายแข็งทื่อ หน้าตาน่ากลัว เพราะความตกใจ บางคนจะกรีดร้องเสียงคล้ายสัตว์ คนเหล่านี้จะไปเกิดเป็นสัตว์ 4 ชนิด สังเกตได้จากตา หู จมูก ปาก ตาจะมีน้ำตาออก หูจะมีขี้หู จมูกจะมีน้ำมูก ปากจะมีน้ำลายฟูมปาก เป็นทวารที่ไม่สะอาด 4 ช่องทาง เมื่อจิตวิญญาณออกทางนี้ จะเกิดเป็นสัตว์ 4 ประเภท

  Read the rest of this entry »

 • helplink.net สื่อกลางแห่งความช่วยเหลือ

  Posted on June 16th, 2009 goodtoknow No comments

  พอดีได้ฟัง โฆษณาทีวีเกี่ยวกับ helplink.net ก็คิดว่ามีประโยชน์ จึงนำมาเผยแพร่ครับ ถ้าเราไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา

  helplink.net “สื่อกลางแห่งความช่วยเหลือ”
  เพื่อเป็นสื่อกลางให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือได้พบกับคนที่พร้อมจะช่วยเหลือ

  แหล่งข้อมูล: โฆษณา Nation Channel
  ผู้สนับสนุน: เพียวคาร์เร้นท์ โรงแรมเพียวแมนชั่น เพียววิลล่า

 • อานิสงส์การบวชพระ บวชชีพรามณ์

  Posted on June 7th, 2009 goodtoknow No comments

  อานิสงส์การบวชพระบวชชีพรามณ์     ( บวชชั่วคราวเพื่อสร้างบุญ , อุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวร )
  1. หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา
  2. เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย
  3. สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส ปัญหาชีวิตคลี่คลาย
  4. เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อๆไป
  5. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง โพยภัยอันตรายผ่อนหนักเป็นเบา
  6. จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต
  7. เป็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดา
  8. ทำมาค้าขึ้น ไม่อับจน การเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมือ
  9. โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหาย
  10. ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่บวชไม่ได้เพราะติดภาระกิจต่างๆ   ก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วยการสร้างคนให้ได้บวชสนับสนุนส่งเสริมอาสาการ ให้คนได้บวช

  แหล่งข้อมูล: Forword Mail
  ผู้สนับสนุน: เพียวคาร์เร้นท์ โรงแรมเพียวแมนชั่น เพียววิลล่า

 • อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอน

  Posted on June 7th, 2009 goodtoknow No comments

  1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
  2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ
  3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกจองเวรจองกรรม
  4. เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
  5. จิตใจสงบ ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
  6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ ( เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์    วาสนายั่งยืน
  7. คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
  8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ   สตรีจะได้เกิดเป็นชายเพื่อบวช
  9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
  10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

  แหล่งข้อมูล: Forword Mail
  ผู้สนับสนุน: เพียวคาร์เร้นท์ โรงแรมเพียวแมนชั่น เพียววิลล่า

 • อานิสงส์ 10 ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์

  Posted on June 7th, 2009 goodtoknow No comments

  1. เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
  2. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น
  3. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้
  4. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
  5. มีอายุมั่นขวัญยืน
  6. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพทั้งปวง
  7. ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล
  8. ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน
  9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสพระนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสูอบายภูมิ
  10. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตจะมุ่งสู่สุคติภพ

  แหล่งข้อมูล: Forword Mail
  ผู้สนับสนุน: เพียวคาร์เร้นท์ โรงแรมเพียวแมนชั่น เพียววิลล่า

 • มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ

  Posted on June 7th, 2009 goodtoknow No comments

  1. นั่งสมาธิ อย่างน้อยวันละ 15 นาที(หรือเดินจงกรมก็ได้)
  อานิสงส์
  – เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า
  – เพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ง่าย
  – จิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ
  – ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจน
  – ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพกายและจิตแข็งแรง
  – เจ้ากรรมนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล

  2. สวดมนต์ ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอน
  อานิสงส์
  – เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
  – ชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
  – เงินทองไหลมาเทมา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว
  – แนะนำพระคาถาพาหุงมหากา , พระคาถาชินบัญชร ,  พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นต้น เมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง

  Read the rest of this entry »

 • สัจธรรมแห่งชีวิต – ความพลัดพราก

  Posted on June 7th, 2009 goodtoknow No comments

  เมื่อประมาณ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา นั่งทำงานอยู่ ได้ยินประโยค 2-3 ประโยคจากรายการทีวี และดิดว่ามันเป็นสัจธรรมที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ และน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น เคยจำมาเล่าสู่กันฟัง เขาว่า

  “คนเราเกิดมา ก็เพื่อที่จะตาย”
  “คนเราพบกัน ก็เพื่อที่จะจาก”
  “คนเรามีทรัพย์สมบัติ ก็เพื่อที่จะสูญเสียมัน”

  ถ้าคิดได้แล้ว ชีวิตเราก็มีแค่นี้ เราก็ควรหมั่นทำความดี เชิดชูคนด้วยความดี ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง ไม่ควรละโมบ

  แหล่งข้อมูล: รายการโทรทัศน์ จำไม่ได้จริงๆครับว่าช่องไหน เพราะฟังตอนทำงานอยู่
  ผู้สนับสนุน: เพียวคาร์เร้นท์ โรงแรมเพียวแมนชั่น เพียววิลล่า

 • แนะนำ เว็บไซต์ ธรรมะ โดยK.สุรศักดิ์

  Posted on May 28th, 2009 goodtoknow No comments

  ผมได้เป็นเจ้าภาพจัดทำ website ธรรมะ www.bodhiyalai.org ,  และเพิ่งจะแล้วเสร็จในเฟสแรก โดยได้ทดลองเปิดให้บริการไปเมื่อวันจันทร์ที่ 25 พค  ที่ผ่านมา, ผมจึงอยากจะเรียนเชิญทุกท่านให้เข้ามาเยี่ยมชมดู   คิดว่าคงจะได้สาระธรรมตามแนวพระไตรปิฏก   ติดไม้ติดมือกันไปบ้างนะครับ , สำหรับข้อมูลที่มีอยู่อีกมากมาย  ก็จะได้ทยอย upload ขึ้นไปให้ได้ดู ได้ชมกันอีกในไม่ช้าครับ  ขอให้อดใจรอกันหน่อย  หรือจะสมัครเป็นสมาชิก web ก็ได้  ต่อไปจะได้ส่งข่าวสารให้ทาง email ต่อไปครับ
   
  ขอเชิญชวน และขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านครับ
   
  สุรศักดิ์ – ฮุย

  แหล่งข้อมูล: Forword Mail
  ผู้สนับสนุน: เพียวคาร์เร้นท์ โรงแรมเพียวแมนชั่น เพียววิลล่า

 • นัยอันล้ำลึกของคำว่า “ขอบคุณ” โดยท่าน ว วชิรเมธี

  Posted on May 26th, 2009 goodtoknow No comments

  ขอบคุณความไม่รู้   ที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้
  ขอบคุณความยากจน   ที่ทำให้เป็นคนมุมานะ
  ขอบคุณความล้มเหลว   ที่ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ

  ขอบคุณความผิดพลาด   ที่ทำให้ฉลาดยิ่งกว่าเดิม
  ขอบคุณความริษยา   ที่ทำให้กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่
  ขอบคุณคำวิพากษ์วิจารณ์   ที่ทำให้ผลิบานอย่างไร้ข้อตำหนิ

  ขอบคุณความไม่รู้   ที่ทำให้รู้จักครูที่ชื่อประสบการณ์
  ขอบคุณความผิดหวัง   ที่ทำให้ตั้งสติเพื่อลุกขึ้นมาใหม่
  ขอบคุณศัตรูที่แกร่งกล้า   ที่ทำให้รู้ว่าเรายังไม่ใช่มืออาชีพ

  ขอบคุณมหกรรมคอรัปชั่น   ที่ทำให้เราอยากสร้างสรรค์การเมืองใหม่
  ขอบคุณความป่วยไข้   ที่ทำให้เราตั้งใจดูแลสุขภาพ
  ขอบคุณความทุกข์ที่   ทำให้เรารู้ว่าความสุขมีค่าแค่ไหน

  ขอบคุณความพลัดพราก   ที่ทำให้เราสละจากความยึดมั่น ถือมั่น
  ขอบคุณเพลิงกิเลส   ที่ทำให้เรามีเหตุอยากถึงพระนิพพาน
  ขอบคุณความตาย   ที่ทำให้ฉากสุดท้ายของชีวิตสมบูรณ์แบบ

  เจริญพร
  ว วชิรเมธี

  แหล่งข้อมูล: Forword Mail
  ผู้สนับสนุน: เพียวคาร์เร้นท์ โรงแรมเพียวแมนชั่น เพียววิลล่า

 • แก้วคว่ำ โดยท่าน ว วชิรเมธี

  Posted on May 26th, 2009 goodtoknow No comments

  แก้วที่คว่ำอยู่กลางสายฝน
  ต่อให้ฝนตกกระหน่ำทั้งคืน 
  ก็ไม่อาจเต็มไปด้วยน้ำ

  คนที่ไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้ 
  ต่อให้คลุกคลีอยู่กับนักปราชญ์ทั้งคืนทั้งวัน
  ก็ยังโง่เท่าเดิม
   
  ว วชิรเมธี

  แหล่งข้อมูล: Forword Mail
  ผู้สนับสนุน: เพียวคาร์เร้นท์ โรงแรมเพียวแมนชั่น เพียววิลล่า