GoodToKnow.PureThailand.com รวมเรื่องน่ารู้จาก forward mail
RSS icon Home icon
 • นัยอันล้ำลึกของคำว่า “ขอบคุณ”

  Posted on March 19th, 2011 goodtoknow No comments
  ขอบคุณความไม่รู้   ที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้
  ขอบคุณความยากจน   ที่ทำให้เป็นคนมุมานะ
  ขอบคุณความล้มเหลว   ที่ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ 

  ขอบคุณความผิดพลาด   ที่ทำให้ฉลาดยิ่งกว่าเดิม
  ขอบคุณความริษยา   ที่ทำให้กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่
  ขอบคุณคำวิพากษ์วิจารณ์   ที่ทำให้ผลิบานอย่างไร้ข้อตำหนิ

  ขอบคุณความไม่รู้   ที่ทำให้รู้จักครูที่ชื่อประสบการณ์
  ขอบคุณความผิดหวัง   ที่ทำให้ตั้งสติเพื่อลุกขึ้นมาใหม่
  ขอบคุณศัตรูที่แกร่งกล้า   ที่ทำให้รู้ว่าเรายังไม่ใช่มืออาชีพ

  ขอบคุณมหกรรมคอรัปชั่น   ที่ทำให้เราอยากสร้างสรรค์การเมืองใหม่
  ขอบคุณความป่วยไข้   ที่ทำให้เราตั้งใจดูแลสุขภาพ
  ขอบคุณความทุกข์    ที่ทำให้เรารู้ว่าความสุขมีค่าแค่ไหน

  ขอบคุณความพลัดพราก   ที่ทำให้เราสละจากความยึดมั่น ถือมั่น
  ขอบคุณเพลิงกิเลส   ที่ทำให้เรามีเหตุอยากถึงพระนิพพาน
  ขอบคุณความตาย   ที่ทำให้ฉากสุดท้ายของชีวิตสมบูรณ์แบบ

  เจริญพร
  ว วชิรเมธี

   

  Leave a reply

  *