GoodToKnow.PureThailand.com รวมเรื่องน่ารู้จาก forward mail
RSS icon Email icon Home icon
 • ไขมันเกาะตับ

  Posted on September 6th, 2009 goodtoknow No comments

  “ ไขมันเกาะตับ ” ( Fatty Liver ) เป็นภาวะที่ร่างกายสะสมไขมันมากเกินไป จนตับขับทิ้งไม่หมด จึงนำไขมันไปเก็บไว้ที่เซลล์ตับ   ซึ่งไขมันเหล่านี้เป็น ไขมันชนิดไตรกลีเซอร์ไรด์

  หากปล่อยให้ไขมันเกาะตับเป็นเวลานานๆ   จะส่งผลเสียต่อการทำงานของตับจนเซลล์ตับเกิดภาวะอักเสบ แล้วนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนว่าอาจสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งตับได้    เพียงแต่อาจจะเท่านั้นเพราะมะเร็งตับส่วนใหญ่   เกิดจากตับแข็ง ด้วยสาเหตุจากสุราหรือติดเชื้อไวรัสมากกว่า

  การรักษาเพื่อมิให้ไขมันเกาะตับ ทำได้โดยการควบคุมอาหาร ที่มีแป้ง น้ำตาล ไขมันจากสัตว์ กะทิ ข้าวสวย ข้าวเหนียว จึงควรรับประทานแต่น้อย แต่ควรรับประทานผัก ผลไม้ ธัญพืช เนื้อปลาให้มาก ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวัน ที่สำคัญต้อง ลดน้ำหนักตัว ให้กลับสู่มาตรฐานของตนเองโดยเร็ว และ มี อารมณ์ร่าเริงแจ่มใส ไม่เป็นคนเครียดง่าย อาการไขมันเกาะตับก็จะค่อยๆลดลง เพราะไขมันจะถูกสลายจากขบวนการเผาผลาญพลังงาน และหายไปได้ในที่สุด

  Read the rest of this entry »