GoodToKnow.PureThailand.com รวมเรื่องน่ารู้จาก forward mail
RSS icon Home icon
 • คิดบวก ชีวิตบวก โดย ท่าน ว. วชิรเมธี

  Posted on May 4th, 2011 goodtoknow No comments

  คิดบวก ชีวิตบวก

 • นัยอันล้ำลึกของคำว่า “ขอบคุณ”

  Posted on March 19th, 2011 goodtoknow No comments
  ขอบคุณความไม่รู้   ที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้
  ขอบคุณความยากจน   ที่ทำให้เป็นคนมุมานะ
  ขอบคุณความล้มเหลว   ที่ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ 

  ขอบคุณความผิดพลาด   ที่ทำให้ฉลาดยิ่งกว่าเดิม
  ขอบคุณความริษยา   ที่ทำให้กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่
  ขอบคุณคำวิพากษ์วิจารณ์   ที่ทำให้ผลิบานอย่างไร้ข้อตำหนิ

  ขอบคุณความไม่รู้   ที่ทำให้รู้จักครูที่ชื่อประสบการณ์
  ขอบคุณความผิดหวัง   ที่ทำให้ตั้งสติเพื่อลุกขึ้นมาใหม่
  ขอบคุณศัตรูที่แกร่งกล้า   ที่ทำให้รู้ว่าเรายังไม่ใช่มืออาชีพ

  ขอบคุณมหกรรมคอรัปชั่น   ที่ทำให้เราอยากสร้างสรรค์การเมืองใหม่
  ขอบคุณความป่วยไข้   ที่ทำให้เราตั้งใจดูแลสุขภาพ
  ขอบคุณความทุกข์    ที่ทำให้เรารู้ว่าความสุขมีค่าแค่ไหน

  ขอบคุณความพลัดพราก   ที่ทำให้เราสละจากความยึดมั่น ถือมั่น
  ขอบคุณเพลิงกิเลส   ที่ทำให้เรามีเหตุอยากถึงพระนิพพาน
  ขอบคุณความตาย   ที่ทำให้ฉากสุดท้ายของชีวิตสมบูรณ์แบบ

  เจริญพร
  ว วชิรเมธี

   

 • แก้วคว่ำ

  Posted on March 19th, 2011 goodtoknow No comments

  แก้วที่คว่ำอยู่กลางสายฝน
  ต่อให้ฝนตกกระหน่ำทั้งคืน

  ก็ไม่อาจเต็มไปด้วยน้ำ
  คนที่ไ ม่ยอมเปิดใจเรียนรู้
  ต่อให้คลุกคลีอยู่กับนักปราชญ์ทั้งคืนทั้งวัน
  ก็ยังโง่เท่าเดิม

  . วชิรเมธี

 • สุดมือสอยก็ปล่อยมันไป โดย ท่าน ว วชิรเมธี

  Posted on June 15th, 2010 goodtoknow No comments

  ………………ไม่มีใครทำให้คนทุกคนรักเราได้…………………
  …….อาจจะมีคนชอบในตัวเรา10คน แต่ก็มีคนเกลียดเรา100คน……..
  ……………แคร์คนที่แคร์เรา ไม่แคร์คนที่ไม่แคร์เรา…………..
  …………..มีมิตรแท้เพียงหนึ่ง ดีกว่ามีเพื่อนกินเป็น100………….

  เมื่อคุณชี้แจงไปแล้ว เขาก็ควรจะยอมรับฟัง แต่เมื่อเขาไม่ฟัง และคุณก็ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดไปแล้ว ก็คงต้อง “ปล่อยมันไป”

  Read the rest of this entry »

 • การบรรยายธรรมะ โดยท่าน ว.วชิรเมธี

  Posted on May 24th, 2010 goodtoknow No comments

  ท่าน ว.วชิรเมธี  ท่านได้ให้พร 4 ข้อ ดังนี้

  1. อย่าเป็นนักจับผิด
  คนที่คอยจับผิดคนอื่น แสดงว่า หลงตัวเองว่าเป็นคนดีกว่าคนอื่น ไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเอง ” กิเลสฟูท่วมหัว ยังไม่รู้จักตัวอีก”
  คนที่ชอบจับผิด จิตใจจะหม่นหมอง ไม่มีโอกาส “จิตประภัสสร” ฉะนั้น จงมองคน มองโลกในแง่ดี “แม้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ถ้ามองเป็น ก็เป็นสุข”

  2. อย่ามัวแต่คิดริษยา
  “แข่งกันดี ไม่ดีสักคน ผลัดกันดี ได้ดีทุกคน” คนเราต้องมีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
  คนที่เราริษยาเป็นการส่วนตัว มีชื่อว่า ” เจ้ากรรมนายเวร ” ถ้าเขาสุข เราจะทุกข์   ฉะนั้น เราต้องถอดถอน
  ความริษยาออกจากใจเรา เพราะไฟริษยา เป็น ” ไฟสุมขอน ” ( ไฟเย็น) เราริษยา 1 คน เราก็มีทุกข์ 1 ก้อน
  เราสามารถถอดถอนความริษยาออกจากใจเราโดยใช้วิธี ” แผ่เมตตา ” หรือ ซื้อโคมมา แล้วเขียนชื่อคนที่เราริษยา   แล้วปล่อยให้ลอยไป

  Read the rest of this entry »

 • นัยอันล้ำลึกของคำว่า “ขอบคุณ” โดยท่าน ว วชิรเมธี

  Posted on May 26th, 2009 goodtoknow No comments

  ขอบคุณความไม่รู้   ที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้
  ขอบคุณความยากจน   ที่ทำให้เป็นคนมุมานะ
  ขอบคุณความล้มเหลว   ที่ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ

  ขอบคุณความผิดพลาด   ที่ทำให้ฉลาดยิ่งกว่าเดิม
  ขอบคุณความริษยา   ที่ทำให้กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่
  ขอบคุณคำวิพากษ์วิจารณ์   ที่ทำให้ผลิบานอย่างไร้ข้อตำหนิ

  ขอบคุณความไม่รู้   ที่ทำให้รู้จักครูที่ชื่อประสบการณ์
  ขอบคุณความผิดหวัง   ที่ทำให้ตั้งสติเพื่อลุกขึ้นมาใหม่
  ขอบคุณศัตรูที่แกร่งกล้า   ที่ทำให้รู้ว่าเรายังไม่ใช่มืออาชีพ

  ขอบคุณมหกรรมคอรัปชั่น   ที่ทำให้เราอยากสร้างสรรค์การเมืองใหม่
  ขอบคุณความป่วยไข้   ที่ทำให้เราตั้งใจดูแลสุขภาพ
  ขอบคุณความทุกข์ที่   ทำให้เรารู้ว่าความสุขมีค่าแค่ไหน

  ขอบคุณความพลัดพราก   ที่ทำให้เราสละจากความยึดมั่น ถือมั่น
  ขอบคุณเพลิงกิเลส   ที่ทำให้เรามีเหตุอยากถึงพระนิพพาน
  ขอบคุณความตาย   ที่ทำให้ฉากสุดท้ายของชีวิตสมบูรณ์แบบ

  เจริญพร
  ว วชิรเมธี

  แหล่งข้อมูล: Forword Mail
  ผู้สนับสนุน: เพียวคาร์เร้นท์ โรงแรมเพียวแมนชั่น เพียววิลล่า

 • แก้วคว่ำ โดยท่าน ว วชิรเมธี

  Posted on May 26th, 2009 goodtoknow No comments

  แก้วที่คว่ำอยู่กลางสายฝน
  ต่อให้ฝนตกกระหน่ำทั้งคืน 
  ก็ไม่อาจเต็มไปด้วยน้ำ

  คนที่ไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้ 
  ต่อให้คลุกคลีอยู่กับนักปราชญ์ทั้งคืนทั้งวัน
  ก็ยังโง่เท่าเดิม
   
  ว วชิรเมธี

  แหล่งข้อมูล: Forword Mail
  ผู้สนับสนุน: เพียวคาร์เร้นท์ โรงแรมเพียวแมนชั่น เพียววิลล่า