GoodToKnow.PureThailand.com รวมเรื่องน่ารู้จาก forward mail
RSS icon Home icon
 • น้ำใจ

  Posted on April 6th, 2011 goodtoknow No comments

  วันก่อนโชคดีทีจองตัวรถได้กลับไปเยี่ยมบ้านแม่ พอขึ้นรถกลับเห็นมีหญิงคนหนึ่งนั่งบนที่นั่งเรา สามีสะกิดให้ฉันนั่งข้างตัวเธอ แต่ไม่ยักทวงคืนที่นั่งจากหญิงนั้น ฉันสังเกต เห็นขาขวาของเธอไม่สมประกอบจึงเข้าใจเหตุผลทีสามีไม่ทวงคืนที่นั่ง

  สามียืนตังแต่ต้นทางอําเภอเจียอี จนกระทังถึงกรุงไทเปโดยไม่เอ่ยปากทวงคืนที่นั่งจากหญิง เมือถึงปลายทางลงจากรถแล้วฉันถามสามีด้วยความห่วงใยในความเมื่อยล้า “เอือเฟือที่นั่งก็ถือว่าใจบุญสุนทานอยู่จริง แต่จากเจียอีถึงไทเประยะทางยาวนานเช่นนี้ ก็น่าจะขอให้เธอลุกขึ้นยืนสับเปลี่ยนให้คุณนั่งบ้าง”

  สามีกลับตอบว่า “คนเขาต้องทนความยากลําบากตลอดชีวิต เราแค่ไม่สะดวกสบายเพียง 3 ชั่วโมงเอง” ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเมื่อได้ยินสามีพูดเช่นนี้ มีสามีคนดี ใจเมตตาชอบปิดทองหลังพระแบบนี้ทําให้ฉันรู้สึกว่าโลกนี้อบอุ่นขึ้น น่าอยู่เป็นนักหนา

  เมื่อปรับเปลี่ยนจิตใจ โลกก็จะเปลี่ยนไปด้วยเรืองทุกอย่างในชีวิตคนเราย่อมปรับทิศทางได้ ขึ้นอยู่กับเราคิดอย่างไร ปรับอย่างไร
  เราอาจไม่ประสบความสําเร็จภายใน 3 นาที แต่ชีวิตเราอาจเปลียนได้โดยใช้เวลาเพียง 1 นาที

  แหล่งข้อมูล: Forword Mail

 • น้ำใจ จากหัวใจดวงน้อย

  Posted on April 6th, 2011 goodtoknow No comments

  หญิงโสดคนหนึงย้ายบ้านใหม่ พบว่าข้างบ้านเป็นครอบครัวยากจน ประกอบด้วยแม่หม้ายและลูกอีกสอง
  อยู่มาคืนหนึ่ง ไฟฟ้าเกิดดับ หญิงคนนันจึงจุดเทียนไข สักพักมีคนมาเคาะประตู เป็นเด็กข้างบ้านนันเอง

  เด็กถามอย่างตืนเต้นว่า “คุณน้า ในบ้านมีเทียนไขไหม”
  หญิงคิดในใจ “บ้านเขาจนถึงขนาดไม่มีเทียนไขรึ ช่างหัวมันเถิด เดียวได้คืบจะเอาศอก”
  หญิงจึงตอบเด็กแบบมะนาวไม่มีน้าว่า “ไม่มี”

  ขณะทีหญิงเตรียมจะปิดประตูส่งแขก เห็นเด็กหน้าตายิ้ม“นึกแล้วว่าไม่มี” พอพูดจบ เด็กควักเทียนไข 2 เล่มออกจากอกเสื้อ“แม่ฉันห่วงว่าคุณน้าอยู่คนเดียวคงไม่มีเทียนไข จึงเอามาให้คุณน้า 2 เล่ม”ทันใดนันเอง หญิงรู้สึกสะเทือนใจจนน้าตาคลอ กอดเด็กไว้แน่น

  แหล่งข้อมูล: Forword Mail