GoodToKnow.PureThailand.com รวมเรื่องน่ารู้จาก forward mail
RSS icon Home icon
 • แด็กคูล่า ขอพร

  Posted on February 16th, 2010 goodtoknow No comments

  ณ เมืองนรก วันนี้เป็นวันที่ แด็กคูร่า    จะไปเกิดใหม่ ยมฑูตจึงให้แด็กคูร่าขอพรได้   3 ข้อ
  แด็กคูล่า :    ท่านจะให้ข้าขอพรจริงๆเหรอ…
  ยมฑูต : ใช่! แต่แค่   3 ข้อเท่านั้นนะ
  แด็กคูล่า   : งั้น!ข้อแรกข้าขอให้ข้ามีผิวขาวเหมือนสโนไวท์
  ยมฑูต :    ย่อมได้
  แด็กคูล่า   :  ข้อสอง ขอให้ข้าได้มีเลือดดื่มตลอดกาล
  ยมฑูต   :  ย่อมได้
  แด็กคูล่า : ข้อสุดท้าย !    ขอให้ข้าได้อยู่ใกล้ชิดผู้หญิงตลอดเวลา
  ยมฑูต : ย่อมได้ เจ้าขอครบทั้ง   3 ข้อแล้วก็ไปเกิดใหม่ได้แล้ว
  แด็กคูล่า :ได้    แล้วข้าจะได้ไปเกิดเป็นอะไรหล่ะ
  ยมฑูต :    ลอริเอะไง
  แด็กคูล่า   :!!!!!!!!!!!!!!  

  แหล่งข้อมูล: Forword Mail
  ผู้สนับสนุน: เพียวคาร์เร้นท์ โรงแรมเพียวแมนชั่น เพียววิลล่า

  Leave a reply

  *